Tác giả Thập Điểm Thính Phong - Danh sách truyện của tác giả Thập Điểm Thính Phong

Thập Điểm Thính Phong

Trì Hoan, trong đêm trước ngày kết hôn lại bị chính vị hôn phu của mình phản bội, thế nào lại cô lại lên giường cùng vị vệ sĩ cận thân kia. Chuyện trở nên li kỳ hơn khi vị vệ sĩ kia bỗng nhiên trở mình biến thành nhân vật quyền lực thần bí nhất Lan thàn
Chương mới nhất: