Tác giả Thất Lạc Diệp - Danh sách truyện của tác giả Thất Lạc Diệp

Thất Lạc Diệp

Tay cầm Địa Ngục Ma Kiếm, người mặc U Hồn Thần Quang Khải, đầu đội Phệ Hồn Tử Kim Khôi, chân đạp Phù Vân Đạp Lãng Ngoa, trái ôm Tử Vong Nữ Thần, phải ôm mỹ lệ thiên sứ. Chiếm cứ tại Cực Hàn đất chết, đệ nhất Tu La Vương hoành không xuất thế. Đám thái điểu, run rẩy đi! --- Ở c&

Thừa vinh mà sinh, tải dự mà chết, tâm như ta kiếm, Ninh chiết không loan. —— Ký Quốc Phục mạnh nhất Kỵ Sĩ quật khởi.
Chương mới nhất:

Chưởng phong thất diệu động càn khôn, chân đạp toái giới luyện tinh thần. Du Hí Chí Tôn Lâm Mộc Vũ, ly kỳ xuyên qua thế giới khác. Luyện chế Thánh đan thần khí, luyện hóa chung cực võ hồn; Thức tỉnh có một không hai tuyệt học, danh uy chấn nhiếp thiên hạ.

«Huyễn Nguyệt» khai phục ngày thứ nhất, giáng sinh ở tân thủ thôn ta đây phát hiện trong cái bọc so với khác nhiều người mấy cái bảo bối, một quyển Tu La Bí Điển, một quyển toàn bộ thành tựu sổ tay, còn có một chỉ không thấy rõ cấp bậc lại cực kỳ thần bí
Chương mới nhất: