Tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân - Danh sách truyện của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân

Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân

Kiếm Tông đệ tử tạp dịch, tư chất bình thường, nhận hết lăng nhục, một mạng chết đi. Địa Cầu Trần Tiêu xuyên qua mà đến, được Kiếm Thần truyền thừa, nắm Kiếm hoàn không gian, tu Hỗn Độn Kiếm thể. Từ nay về sau thế gian yêu nghiệt chỉ như cỏ rác, thiên hạ thiên tài đều là cặn bã.

Thiên kiếp về ta quản, không muốn chết chớ chọc ta!

Vạn cổ luân hồi vỡ tan, rơi xuống phàm trần. Công tử bột ác thiếu được luân hồi mảnh vỡ, nhất mộng vào vạn cổ, chấp tể 3000 giới. Mộng tỉnh sau khi, cái này đại công tử bột phát ra bão tố. Chư thiên vạn giới tụng ta đạo, đầy trời thần ma tôn ta tên. Thi&eci
Chương mới nhất: Chương kết sinh mệnh ca

Mười vạn năm trước, Chư Tiên đại chiến, Vạn Tiên vẫn diệt, Tiên Đạo đoạn tuyệt, Tiên Giới bên trong Tiên Mộ san sát. 100 ngàn năm sau, Mạc Kim Giáo Úy mang theo 《 Sinh Tử Thiên Thư 》 buông xuống Tiên Giới. ... “Mộ, không phải trộm như thế!” Lục Vân nhìn l