Tác giả Thất Niệm An - Danh sách truyện của tác giả Thất Niệm An

Thất Niệm An

Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi người đàn ông đó là chú thì mới đúng vai trong gia đình. Để có được anh, cô đã dùng mọi c&a