Tác giả Thiên Lý Mục Trần - Danh sách truyện của tác giả Thiên Lý Mục Trần

Thiên Lý Mục Trần

Hắn là tư chất bình thường, xuất thân thấp hèn khất nhi. Dựa vào kiên cường, không cam lòng bình thường tinh thần liều mạng tu luyện. Một lần vô tình, hắn đã thức tỉnh trên cái thế giới này đã sớm Diệt Tuyệt Thái Cổ Vũ Hồn, từ đó đã xảy ra l&agra