Tác giả Thiệt Đầu Lão Đại - Danh sách truyện của tác giả Thiệt Đầu Lão Đại

Thiệt Đầu Lão Đại

Thiên tài thiếu niên Dương Trần, bị phụ thân cừu gia chỗ phế, ngoài ý muốn thu hoạch được Đan Hoàng truyền thừa, lấy vô thượng công pháp làm căn cơ, gia tộc tuyệt thế huyết mạch là nguồn suối, từ đây nhất phi trùng thiên, võ phá thương khung!
Chương mới nhất: