Tác giả Thời Xán - Danh sách truyện của tác giả Thời Xán

Thời Xán

Khi minh tinh còn đang làm dáng kiếm tiền, minh tinh lưu lượng tiểu thịt tươi, hắn đã yên lặng xây lên từng tòa Hy Vọng tiểu học. Khi các lộ võng hồng vẫn còn đang oa oa bán manh, cả nước bầu không khí giải trí đến chết, hắn đã vì vùng núi cô
Chương mới nhất:

Tên gốc: Đừng ngã trong tay anh (Đừng tài ta trong tay) Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt, nam chính thâm tình, 1x1,... Nhân vật chính: Từ Dã, Thời Hoan (Bộ đội x Bác sĩ) Số chương: 65 chương chính văn Theo chữ viết người Trung thì trên đầu