Tác giả Thử Sinh Lạc Lạc - Danh sách truyện của tác giả Thử Sinh Lạc Lạc

Thử Sinh Lạc Lạc

Bị một viên sao chổi đập trúng, đã từng rác rưởi thành là thiên tài. Vận mệnh từ đây thay đổi... Không phục? Ca để ngươi quỳ xuống xướng chinh phục! Có thể luyện đan, sẽ luyện khí. Ta chính là Ma Thiên Đại Đế chuyển thế, chuyên trị thiên tài c&ug