Tác giả Thuế Biến Đích Ưng - Danh sách truyện của tác giả Thuế Biến Đích Ưng

Thuế Biến Đích Ưng

Văn án: Nàng của kiếp trước thật sự quá ngây thơ, lại không lường trước được kẻ mà mình trợ giúp đi lên vị trí tối cao kia lại lòng dạ hiểm ác, lợi dụng xong thì vứt bỏ nàng. Nàng giúp hắn nắm trong tay quyền lực, hắn trả lại cho nàng là cửa ná
Chương mới nhất: