Tác giả Thượng Quan Miễu Miễu - Danh sách truyện của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu

Thượng Quan Miễu Miễu

Vì hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính – Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác m&agrav