Tác giả Thủy Nhất Canh - Danh sách truyện của tác giả Thủy Nhất Canh

Thủy Nhất Canh

Đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, vẫn lạc trùng sinh tại thời đại thiếu niên. Một thế này, hắn trọng bổ kiếp trước chi tiếc, lấy kinh thiên chi tư quật khởi! P/s: Các loại trang bức vả mặt thôi rồi~~ - Main tỉnh lắm, hiểu rõ địch tình rồi mới trang bức, thức lực đến đâu trang đến đ&o
Chương mới nhất: