Tác giả Tiểu Đào Đào - Danh sách truyện của tác giả Tiểu Đào Đào

Tiểu Đào Đào

Tới thời mạt thế, khi nhân tính của con người dần bị mài mòn, trở nên lạnh lùng vô cảm hơn, thì việc làm ra những chuyện điên rồ không hề quá khó hiểu. Uyển Nhi tại thời mạt thế vốn nghĩ được người cứu thoát nhưng không ngờ đó lại là một kẻ điên, một tê
Chương mới nhất: