Tác giả Tiểu Ngọa Long - Danh sách truyện của tác giả Tiểu Ngọa Long

Tiểu Ngọa Long

Liên hệ tác giả: [email protected] Lời cảm ơn Trong quá trình hoàn thành, tác phẩm có tham khảo một số giáo trình pháp y của trường Đại Học Y Dược - Đại Học Huế, một số tài liệu tham khảo trên Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia. Xin chân thành cảm ơn. Đồn