Tác giả Tiếu Nhược Thủy - Danh sách truyện của tác giả Tiếu Nhược Thủy

Tiếu Nhược Thủy

Editor: Phương Phương Beta: Tử La Số lượng: 277 chương Khi hắn gặp nàng lần đầu tiên đã nói rằng: "Ta sẽ cưới nàng để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất" Ngày gặp lại, hắn là thái tử cao cao tại thượng còn nàng là tù nhân. Hắn nhìn từ tr&ec