Tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc - Danh sách truyện của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc

Tiêu Thập Nhất Mạc

Nhất kiếm chém yêu ma. Nhất pháp đãng càn khôn. Nhất đan nghịch thiên mệnh. Nhất phù phong chư tiên.

Nhất cái tu tiên tiểu tộc, tại lịch đại tiên tổ cố gắng dưới, chậm rãi phát triển thành nhất cái Tiên Tộc, đây là nhất cái tiểu gia tộc phát triển lớn mạnh lịch sử, trong lúc đó có ngọt bùi cay đắng, cũng có tranh quyền đoạt lợi. Vương gia Công pháp
Chương mới nhất: