Tác giả Tiểu Tiểu Bát - Danh sách truyện của tác giả Tiểu Tiểu Bát

Tiểu Tiểu Bát

Cửu Tiêu Hoàn Bội, đoạt thiên địa tạo hóa chi thần vật. Thiếu niên Lâm Nguyên, khi còn bé mắt thấy mẫu thân bị giết, đến thần vật, đi lên một đoạn báo thù con đường trưởng thành. --PS: Cùng tác giả bộ Hồn Đế Võ Thần --P/s: Lưu ý, không phải motip p
Chương mới nhất:

Hình ý quyền tông sư tiêu dật hồn xuyên dị giới. Ở cái này võ giả hoành hành thế giới, tiêu dật đến nghịch thiên võ hồn, mở ra một đoạn nghiền áp đương thời vô số thiên tài, thành tựu hồn đế võ thần cường giả chi lộ. Dập nát thiên địa,