Tác giả Tiểu Trà - Danh sách truyện của tác giả Tiểu Trà

Tiểu Trà

Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn,… Ta chỉ là một con mọt tiểu thuyết, bình thường luôn mộng tưởng bản thân là nữ chính ngôn tình, nhưng đôi khi cũng suy nghĩ tới mình là một nữ phụ Danmei. Trong một lần ngủ mê, ta bỗng dưng xuyên không. Xuyên không rồ
Chương mới nhất: