Tác giả Tiêu Tương Bích Ảnh - Danh sách truyện của tác giả Tiêu Tương Bích Ảnh

Tiêu Tương Bích Ảnh

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn,….. Độ dài: 84 chương + 3 ngoại truyện Convert: ~watery~ ( TTV ) Raw: Di Hương Viện Bìa: Cửu Trùng Cát, Thiên Vi Edit: Gà Già (6 chương đầu), Hắc Phượng Hoàng đọc truyên full Thứ Xuất Thứ Xuất - Đây là một câu chuyện xuyên qua