Tác giả Tiểu Yêu - Danh sách truyện của tác giả Tiểu Yêu

Tiểu Yêu

Hai năm trước, phụ thân bị người say điều khiển đâm chết, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn cũng bị vu vào tù, đối mặt thế gian bất công, hắn bất lực cải biến! Hai năm sau, hắn thu hoạch được vô thượng truyền thừa, y thuật tế thế, võ đạo trừ ma! Hại ta người, nợ máu trả bằng máu! Lấn
Chương mới nhất:

Hắn là tao nhã đồ cổ chuyên gia, đổ thạch, thưởng họa. (đánh cược thạch, thưởng thức tranh), tài phú cất trữ bằng cả quốc gia. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Môn cao thủ, có thể đoạn phong thuỷ, dễ dàng xem xét Cát-Hung(hên-xui), lại để cho Phật-Đạo hai giáo cùng tôn

Thiên Nguyên đại lục, có Đại Năng Lực Giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa! Diệp Minh, một giới phàm lưu, con thứ xuất thân, vì báo huyết cừu, không ngừng vươn lên. Dưới cơ duyên, thu hoạch được “Thần Linh bảo y”,
Chương mới nhất: