Tác giả Tinh Tử Khanh Khanh - Danh sách truyện của tác giả Tinh Tử Khanh Khanh

Tinh Tử Khanh Khanh

Thể loại: Hiện đại, hào môn      Edit: dquynh122 Beta: Mều Nhân vật chính: Lâm Y, Lãnh Nghị Người ta nói trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được ba người: một là người mình yêu nhất, một là người yêu mình nhất và người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời. V&agr