Tác giả Tố Diện Yêu Nhiêu - Danh sách truyện của tác giả Tố Diện Yêu Nhiêu

Tố Diện Yêu Nhiêu

Để cứu vãn công ty và người nhà của mình, cô đã phải bán mình cho hắn, và kết quả là nhận được cái nhìn khinh thường: "Loại phụ nữ tự đưa mình tới cửa như cô, tôi không có hứng thú." Cô nghiến răng, làm sao để giải quyết