Tác giả Tôi Là Mộc Mộc - Danh sách truyện của tác giả Tôi Là Mộc Mộc

Tôi Là Mộc Mộc

Một câu chuyện tình yêu hào môn một đêm bắt đầu từ sự nhầm lẫn. Cô là La Thiên Nhã trong một lần vô tình lại đi vào nhầm phòng, rồi lại lên nhầm giường, bất ngờ hiến thân cho chủ tịch tập đoàn Lạc Thần, cũng chính là Lạc Thần Hi một tổng tài nổi dan