Tác giả Trần Mạc Tranh - Danh sách truyện của tác giả Trần Mạc Tranh

Trần Mạc Tranh

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Editor: Anna Ryeo, Động Panda Số chương: 772 Hai người họ ngay từ khi bắt đầu đã không ưa gì nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại không chỉ đơn giản như vậy. Người ông n
Chương mới nhất: Chương 772: Kết (HOÀN)