Tác giả Trang Buby - Danh sách truyện của tác giả Trang Buby

Trang Buby

Nhà họ Trần là nhà giàu có tiếng, chính vì thế mà tôi bị ép gả vào đó. Nhưng nhà họ ba người con trai, chỉ có hai người là bình thường, còn người kia thì điên điên khùng khùng. Hai người con trai kia lại không phải t&oci
Chương mới nhất: Chương 61