Tác giả Triều Ca Như - Danh sách truyện của tác giả Triều Ca Như

Triều Ca Như

Khi tam giác tình yêu của ba người trở nên dần phức tạp, một người phải hy sinh để thành toàn cho hai người còn lại. Khi Đan Diễn Vy giúp đỡ bạn thân theo đuổi được nam thần Lục Trình Thiên, không ai biết được rằng cô cũng yêu anh tha thiết. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô bạ
Chương mới nhất: