Tác giả Trọc Tửu Nhất Hồ - Danh sách truyện của tác giả Trọc Tửu Nhất Hồ

Trọc Tửu Nhất Hồ

Thiếu niên mười năm kiên trì, lại thảm tao vị hôn thê chiếm lấy Võ Hồn mà chết! Xuyên việt thức tỉnh thần bí Võ Hồn Tần Lãng, thề tuyệt đối không lại để cho người khác tả hữu bản thân vận mệnh! Bản thân muốn điên cuồng tu luyện, phá toái vị hôn th&eci
Chương mới nhất: