Tác giả Trư Tam Bất - Danh sách truyện của tác giả Trư Tam Bất

Trư Tam Bất

Cơ Nhân Đại Thời Đại "Lão Đường, ngươi mở ra tốc độ loại gen trung tâm, là phương hướng nào?" Vấn đề này nhường Đường Thính gương mặt phiền muộn. "Là. . . Tốc độ tay. . ." "Vẫn là tay phải!" Hứa Thối một mặt mộng. Tốc độ tay, vẫn là tay phải, hình tượng n&agra
Chương mới nhất:

Trong vòng một đêm, thiếu niên Diệp Chân đột nhiên phát hiện mình đã có được một hạng kỳ dị năng lực! Trong núi trùng thú cái kia không có ý nghĩa tiếng kêu, truyền vào hắn trong tai, liền trở nên không giống nhau lắm. Con chuột huynh đệ chi