Tác giả Tứ Nguyệt Đậu - Danh sách truyện của tác giả Tứ Nguyệt Đậu

Tứ Nguyệt Đậu

Editor: Switch’s House: Tròn Beta: Cải Trắng Thể loại: Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Trọng sinh, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia. Văn án: Trầm Hoan đời trước vì một cuộc hẹn mà bất chấp thời tiết cực kì xấu, vẫn đi lên máy bay về nước. Kh&o
Chương mới nhất: Chương 94