Tác giả Tuyết Sơn Tiểu Lộc - Danh sách truyện của tác giả Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Vân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như cây liền cành, bản thân tr
Chương mới nhất: