Tác giả Vạn Cổ Bạch Kim - Danh sách truyện của tác giả Vạn Cổ Bạch Kim

Vạn Cổ Bạch Kim

Khí hóa phong vân; Giận như lôi đình; Giơ tay diệt hỗn độn; Mắt nhìn xuyên bầu trời. Đại đế mượn thệ trọng sinh, thần mạch lại đi đỉnh cao. Đời này, chém kẻ thù, diệt thiên kiêu, có ta vô địch.