Tác giả Vô Địch Tiểu Bối - Danh sách truyện của tác giả Vô Địch Tiểu Bối

Vô Địch Tiểu Bối

Chân Linh đại lục, thiên kiêu đương đại, yêu nghiệt tranh đấu, Vương Giả thét dài có thể Lạc Tinh thần, hoàng giả xoay tay có thể già Thương Khung. Xuất thân thấp hèn thiếu niên Tiêu Diệp, đến viễn cổ truyền thừa, mở ra Nghịch Thiên lữ trình, quét ngang vạn địch, chiến p
Chương mới nhất: