Tác giả Vương Giả Vinh Diệu - Danh sách truyện của tác giả Vương Giả Vinh Diệu

Vương Giả Vinh Diệu

Thiên Vũ Thần Châu, võ đạo hưng thịnh, đã từng thứ nhất thiên kiêu bởi vì tu tuyệt thế công pháp, ba năm tu vi chợt hạ xuống, gặp đủ kiểu trào phúng chửi rủa, khinh bỉ tầng tầng. Thế nhưng là, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Nhìn ta tu
Chương mới nhất: