Tác giả Xán Diểu Ái Ngư - Danh sách truyện của tác giả Xán Diểu Ái Ngư

Xán Diểu Ái Ngư

Ông vua Ninh Xuyên, Tư lệnh Cố Hạo Đình, là một người nổi tiếng lạnh lùng, bá đạo. Không thể ngờ một người như vậy lại không thể kiềm chế bản thân mình trước Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ cùng Nguỵ Ngạn Khang ở bên nhau bảy năm, thế mà anh ta phụ tình cô, nói rằng cô kh&oc