Tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc - Danh sách truyện của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc

Yên Vũ Tiểu Ốc

Cuộc sống nhiều khi có nhiều ngăn trở nhưng lại có lúc vô tình đẩy ta lại gần nhau như một định mệnh. Anh và cô đã vô tình có sợi dây liên kết mật thiết này. Truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán kể về truyện tình cảm tự nhiên của hai người. Anh l&
Chương mới nhất: Chương 277: Đại Kết Cục