Tác giả Duo Qing De Hai Sheng - Danh sách truyện của tác giả Duo Qing De Hai Sheng

Duo Qing De Hai Sheng

Cuộc sống của một cô nhi như Hồng Tiểu Phúc tất nhiên rất khó khăn, nhưng cậu và em gái nuôi Thẩm Tiểu Linh vẫn giữ được suy nghĩ lạc quan, vui vẻ hướng tới tương lai. Họ tin rằng "chúng ta là những đứa con được yêu thương", chỉ cần luôn hy vọng, mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Ở lớp mọi người cũng rất