Tác giả Sửu Tiểu Áp - Danh sách truyện của tác giả Sửu Tiểu Áp

Sửu Tiểu Áp

truyện chữ full Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng - “Hoàng Thượng, người đem đóng kỹ viện chẳng phải là buộc nam nhân đi thiến sao”, trừng mắt nhìn bạo quân đang nghiêm mặt, Tiểu Thiên vô tội mà mở miệng nói. Trời ạ, xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, đổi lại khi xuy&ecir
Chương mới nhất: Chương 572 end