Tác giả Thanh Trà Đạm Phạn - Danh sách truyện của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn

Thanh Trà Đạm Phạn

Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn là một trong những bộ Truyện Sắc Hiệp nổi tiếng khắp nền văn học Internet hiện đại và từng được xem là bộ "Dâm thư" làm điên đảo biết bao tín đồ của thể loại này. - Nhân vật chính trong Kiều Kiều Sư Nương Truyện là Lăng Phong, co
Chương mới nhất: