Tác giả Thực Đường Bao Tử - Danh sách truyện của tác giả Thực Đường Bao Tử

Thực Đường Bao Tử

Tuyệt cảnh gặp sinh, bước ra Thiên Hỏa uyên thiếu niên, phương cầm kiếm nơi tay, liền một đầu xông vào tràng thiên địa đại kiếp này ! Túng kiếm chém bụi gai, thương khung nhuốm máu lúc đó, lại cả gan hỏi một chút —— nhìn tổng quát thế gian ba nghìn kiếm, ta nói thứ hai ai thứ nhất?
Chương mới nhất: Chương 19: Bách thú đan

Ta có một cái Tiểu Lam Đăng, ta linh căn chỉ thuộc loại vớ vẩn. Nhưng với Tiểu Lam Đăng trong tay cùng với vận khí cứt chó, dẫm phải cứt cũng nhặt được vàng. Thề đi khắp Cửu U Chư Thiên, với phương châm liều ăn nhiều. Tuy linh căn cùi bắp nhưng ngộ tính không đến nỗi nào...Ai dám tranh phong
Chương mới nhất:

Thế gian tu luyện, linh nhục hai cực. Linh giả linh hồn, điều khiển thiên Địa Nguyên lực, cảm ngộ đại đạo quy tắc! Nhục người khí lực, rèn luyện huyết nhục gân cốt, dung hợp huyết mạch truyền thừa! Thế nhân tu luyện, đều vi một ngày kia, có thể chí cao Vô Thượng, đạp lâm Cửu Thiên! Mà

Bước vào Tiên đường, phong vân hiểm ác đáng sợ, mấy độ hiểm tử hoàn sinh, mấy độ Hồn đoạn muốn vong. Một đường đi trước kèm tinh phong huyết vũ, cầu ngưỡng không hổ Thiên, cầu phủ không tạc địa. Làm có một ngày, đón gió thẳng vào Cửu Tiêu, phất tay đẩy mâ